Vastuullinen pelaaminen

Rahapelit ovat erinomainen ja mahdollisesti myös rahakas harrastus. Valitettavasti aina pelit eivät mene putkeen, mutta pelaamisen täytyy aina olla hauskaa. Mikäli pelaaminen ei ole enää kivaa ja se tuottaa enemmän harmia kuin iloa elämään, on syytä lopettaa pelaaminen. Pistä stoppi ongelmapelaamiselle.

  peluuri info kuva

  Ongelmapelaamisen tunnistaminen ja myöntäminen on vaikeaa

  Suomessa on arviolta noin 125 000 ihmistä, joilla on jonkin asteinen peliongelma, mikä on noin 3 prosenttia väestöstämme. Rahapeliriippuvuus on rahapeliongelmien äärimmäinen muoto, joka koskettaa noin kolmatta ongelmapelaajaa eli noin yhtä prosenttia väestöstä.

  Yleisimmin rahapeliongelma on noin 18 – 34 -vuotiailla miehillä, mutta ongelmapelaajia löytyy niin eri sosiaaliluokista ja ikäryhmistä. Hyvin usein ongelmapelaajalla on taustallaan myös muita päihde- tai mielenterveysongelmia. Valitettavasti vain kymmenisen prosenttia ongelmapelaajista hakeutuu joko tuen tai hoidon piiriin.

  Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, sillä hyvin usein oma pelaaminen pyritään salaaminen. Se on toiminnallinen ongelma, johon on hyvin vaikea vetää rajoja, mikä oikeastaan on ongelmatonta rahapelaamista, riskipelaamista, ongelmapelaamista tai kenellä on peliriippuvuus. Toiminnallisille riippuvuuksille yhteistä on yleensä häiriöt motivaation, tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen hillitsemisen alueilla.

  Ongelmapelaaminen vaikuttaa kielteisesti pelaajan ajatuksiin, mielialaan, toimintaan, talouteen sekä terveyteen. Se vaikuttaa myös hyvin suuresti peliongelmaisen läheisten hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin. Yleisimmin kielteiset rahapelaamisen vaikutukset liittyvät talouteen, suoriutumiseen opinnoissa tai työelämässä sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Ongelmallisen pelaamisen taso voi vaihdella pelaajalla eri aikoina.

  Rahapelaaminen on silloin harmitonta tai kohtuullista, kun se ei hankaloita pelaajan tai hänen lähipiirinsä elämää. Peli antaa pienen viihdyttävän hetken arjen lomassa tai värittää elämää juuri sopivasti.

  Rahapeliongelmaan ei ole vain yhtä syytä

  Rahapelaamisen ongelmaksi muodostumiseen on yhtä monta syytä kuin on ongelmapelaajaakin. Eri ihmisillä vaikuttavat eri sisäiset ja ulkoiset tekijät. Hyvin usein taustalla on kuitenkin vaikea elämäntilanne tai kriisi elämässä sekä päihteiden käyttö tai psyykkiset ongelmat. Nämä kaikki ovat omiaan altistamaan pelaajan ongelmapelaamiselle.

  Tunnetasolla taustalla on hyvin usein ahdistus ja masennus. Joskus ongelmapelaaminen voi olla seurausta ongelmien kohtaamisen vaikeudesta muilla osin elämässä, jolloin rahapelaamisesta tulee pakopaikka ahdistavasta elämäntilanteesta. Mikään yksittäinen tekijä ei kuitenkaan johda ongelmapelaamiseen tai rahapeliriippuvuuden syntymiseen.

  Pistä stoppi ongelmalliselle rahapelaamiselle

  Omaa pelaamista pohtimalla voi kirkastaa itselle, onko omalla rahapelaamisella epäterveellisen suuri asema. Aluksi voi miettiä, miten usein ja mitä pelejä pelataan.

  • Pelataanko päivittäin, viikoittain vai harvemmin?
  • Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja ihmissuhteisiin?
  • Vaikuttaako pelaaminen merkittävästi mielialaasi?
  • Miksi ylipäätään pelaat rahapelejä?
  • Pelaatko yli varojesi? Tai yritätkö pelaamalla saada takaisin jo hävittyjä rahoja?

  Yksi erinomainen keino seurata omaa pelaamista on pelipäiväkirjan pitäminen. Pelipäiväkirjaan merkitään pelaamisen ajankohta ja siihen käytetty aika, pelin muoto ja paikka, sekä pelin lopputulos eli voitot ja tappiot. Netistä löytyy paljon erilaisia testejä, joilla voi arvioida oman pelaamisen haitallisuutta ja selvittää pelaamisen luonnetta. Pelaaja voi aloittaa kysymällä itseltään kaksi kysymystä:

  1. Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän vain rahaa?
  2. Oletko koskaan joutunut piilottelemaan läheisiltäsi pelaamisesi määrää?

  Monesti muutos lähtee luonnollisesti pelaajan korvien välistä. Mikäli pelaaminen pysyy vielä lapasessa, mutta on luisumassa kohti ongelmapelaamista, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään ja palata takaisin maanpäälle.

  Rahapelaaminen on tuuripeliä

  Moni peliongelmainen on kehittänyt rahapelaamiseen monia vääränlaisia uskomuksia, joita kutsutaan myös nimellä ajatusansa. Näiden ajatusansojen korjaaminen on hyödyllistä pelaajalle.

  Rahapelaaminen on tuurista kiinni, joten edellisten pelien tulos ei tarkoita sitä, että tulos tulisi muuttumaan pian. Hyvänä esimerkkinä voi mainita sen, että jos heittää kruunaa ja klaavaa kolikolla, kumpikin tulos on yhtä suuresti todennäköinen. Kolikolla, kolikkopelillä tai ruletilla ei ole muistia. Jokainen pelikerta on tavallaan uusi arvonta, eikä niissä ole minkäänlaisia todennäköisyyksiä. Suurimmassa osassa rahapeleistä ei taidolla ole mitään vaikutusta. Esimerkiksi kolikkopeleissä taidolla ei ole mitään merkitystä siihen, antaako peli voiton vai ei. Ongelmapelaajat yliarvioivat yleensä taitonsa, jolloin voiton sattuessa kohdalle kyse oli vain taidoista ja häviöllä kaikki on kiinni tuurista.

  Toisin kuin ihminen, rahapeliautomaatti on tietokone, joka toimii aina samalla tavalla. Näin ollen pitkä tappioputki ei saa konetta antamaan voittoja, vaan voi pahimmassa tapauksessa vain viedä pelaajalta kaiken. Pitkässä juoksussa pelinjärjestäjä voittaa aina. Vaikka ongelmapelaaja sattuisikin voittamaan yhtenä päivänä 1000 euroa, kyseessä ei ole voitto, mikäli hän on pelannut rahapeleihin 10 000 euroa. Rahapelaamista kutsutaan uhkapelaamiseksi, sillä siinä on uhka siitä, ettei pelaaja voitakaan.

  Hae apua ongelmapelaamiseen

  Ongelmapelaamisen ja rahapeliriippuvuuden myöntäminen on vaikeaa, mutta se on ensimmäinen askel paranemisessa ja peleistä eroon pääsemiselle. Mikäli pelaaja kärsii ongelmapelaamisesta, läheisten tuesta ei ole ollut apua ja ei pysty itse irrottautumaan peleistä, on aika kääntyä ammattilaisten puoleen. Etenkin jos pelaaminen aiheuttaa vakavia haittoja, on sitä aikaisemmassa vaiheessa syytä kääntyä ammattilaisten puoleen.
  Rahapeliongelmiin on tarjolla laajasti apua, kuten oma-apua, vertaistukea tai ammattihenkilöiden tarjoamaa apua. Tukea on saatavissa myös ryhmissä tai yksin ja tukea on myös tarjolla verkossa. Joskus myös yhdessä läheisten kanssa haettu apu voi olla sopiva ratkaisu ja tarvittaessa tarjolla on myös apua läheisille.

  Rahapeliongelmaisille on omia ryhmiä eri paikkakunnilla ja ongelmapelaamisen vuoksi voi hakeutua myös A-klinikoiden avun piiriin, mielenterveystoimistoihin, kriisikeskuksiin, sosiaalitoimistoihin, terveyskeskuksiin, seurakuntien diakoniatyöntekijöiden juttusille, psykiatrian poliklinikoille, vertaisryhmiin ja jopa laitoshoitoon.

  Mikäli oma avunhaun osoite on hukassa, Peluuri -puhelinpalvelu ja verkkosivuilta on hyvä aloittaa ja kartoittaa oman paikkakunnan auttavat tahot.

  Kuinka tunnistaa läheisen ongelmapelaaminen?

  Ongelmapelaajan läheiselle yleensä on vaikeata tunnistaa peliongelma, sillä se harvoin vain näkyy ulospäin. Moni läheinen joutuukin tilanteeseen, jossa pelaaja kieltää ongelman ja salailee pelaamistaan. On olemassa kuitenkin tietynlaisia käyttäytymisen piirteitä, jotka voi liittää vahvasti peliongelmaan.

  Ongelmapelaaja yleensä pelaa päivittäin, ajattelee ja puhuu pelaamisesta jatkuvasti, hän voi kokea tylsyyttä ja levottomuutta ellei pääse pelaamaan, valehtelee pelaamisesta ja välttelee erityisesti häviöistä puhumisesta, valehtelee ja ehkä myös varastaa saadakseen rahaa pelaamiseen, puolustelee tai suuttuu pelaamisesta puhuttaessa, syyttelee muita omasta pelaamisestaan ja sen seurauksista ja ongelmapelaaja usein tuntee pelaamisen jälkeen katumusta, syyllisyyttä, masennusta, kiinnijäämisen pelkoa, huolta raha-asioista, sekä kokee vihantunteita itseään ja läheisiään kohtaan.

  Peliongelmaisen läheisen osa ei ole helppo, sillä läheisen tuki voi vaikuttaa kahdella tavalla: se voi kannustaa ongelmien ratkaisemiseen ja pelaamisen lopettamiseen tai vaihtoehtoisesti pelaamisen jatkamiseen. Siksi läheisen on pitäisi miettiä omaa toimintaansa ja sitä, millaisen viestin hän antaa pelaajalle omalla käytöksellään.

  Huolestunut läheinen voi olla tottunut auttamaan ongelmapelaajaa ja tekemään asioita hänen puolestaan, mikä voi itsessään synnyttää oravanpyörän ja antaa pelaajalle useampia mahdollisuuksia pelata. Moni läheinen sortuu auttamaan ongelmapelaajan pulasta, lainaamaan rahaa tai osallistuu pelaamisen salailuun muilta.

  Läheisen tulisikin itse määritellä se, miten hän voi ja haluaa auttaa peliongelmaista. Omat rajat on hyvä ylläpitää, sillä on myös ongelmapelaajan edun mukaista, etteivät vastuut ja roolit mene sekaisin. Kummankin tehtävänä on auttaa itse itseään ja tukea toista prosessissa.

  Myös läheinen tarvitsee apua.

  Parasta on hankkia itse tietoa ongelmapelaamisesta ja päästä puhumaan asiasta jonkun luotetun henkilön kanssa. Myös läheinen voi hakea apua itselleen.

  Läheinen voi kertoa pelaajalle, miltä hänestä tuntuu. Tämä on hyvä tehdä rauhallisesti. Mikäli pelaajalla ja läheisellä on yhteinen talous, on läheisen hyvä suojata taloudellinen tilanne ja toimia saadakseen raha-asiat järjestykseen. Ei kannata luovuttaa laskujen maksuvelvollisuutta pelaajalle, vaan maksaa itse kaikki laskut.

  Läheinen voi ojentaa auttavan kätensä omien voimavarojen mukaan, sekä auttaa pelaajaa löytämään apua. Muutos vie aina aikaa, joten ponnisteluja on tiedossa. Useasti muutos vaatii jopa useamman yrityksen. Tämä on hyvä pitää mielessä. Läheisen ei pidä pelastaa pelaajaa tekojensa seurauksilta. Rahan lainaaminen ja velkojen maksaminen ovat vain omiaan ruokkimaan kierrettä.

  Mikäli läheinen itsekin harrastaa rahapelejä, on pelaamisesta hyvä pidättäytyä. Vain ongelmapelaajalla itsellään on vastuu toipumisestaan. Pelaajaa on rohkaistava ottamaan vastuu omasta käyttäytymisestään ja päätöksistään.

  Peluuri.fi – apua valtakunnallisesti

  Mikäli sinä olet huolissasi omasta tai läheisesi pelaamisesta, voit kääntyä Peluurin puoleen. Peluuri tarjoaa valtakunnallisesti apua ongelmapelaajille, rahapeliriippuvaisille ja heidän läheisilleen.

  Peluurilla on auttava puhelin ja chat, Peli poikki –hoito-ohjelma verkossa, OmaPeluuri –vertaistukiryhmä ja auttava ammattilaisten ryhmä verkossa, sekä avoimet Valtti & Hertta –foorumit pelaajille ja heidän läheisilleen.

  Peluurin auttava puhelinpalvelu on avoinna arkisin kello 12 – 18 numerossa 0800 100 101

  Chat on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 12 – 15

  Rekisteröityminen OmaPeluuriin tapahtuu osoitteessa peluuri.fi, jossa myös voi hakeutua Peli poikki -ohjelmaan.

   

  Rahapelaaminen on kiva harrastus, mikäli pelaa vastuullisesti. Pistä stoppi ongelmapelaamiselle.

   

  Tietoja kirjoittajasta
  Jorma Pykäläinen
  Pykäläinen Jorma

  Jorma on Suomen Netticasinon kantava voima, joka johtaa terävän joukkonsa parhaimpien nettikasinoiden pariin. Yhdessä muun tiimin kanssa mies huolehtii, että pelaajat saavat vain priimaa ja sivuston kävijämäärät pysyvät korkealla vuodesta toiseen. Ensimmäiset iGaming-askeleensa asiakaspalvelussa ottanut Jorma on nähnyt ja kuullut kaikenlaista, ja yli 10-vuotinen ura sisällöntuotannon parissa on puristanut miehestä piinkovan timantin. Kasinomaailmassa Jorma tunnetaan asiantuntijana, jolla on Basset Houndin vainu ja suden jäljitystaidot. Vapaalle vaihtaessaan Maltalle kotiutunut Jorma nauttii live-peleistä ja voittojen nopeista kotiutuksista.

  Pelkkää peliherkkua!

  Saat 140 kierrosta ilman talletusta tilattuasi uutiskirjeemme. ​

  Invalid email address
  Lupaamme, että emme lähetä roskapostia sinulle. Tietosuojakäytäntö